Vaikų sveikatos stebėsenos mokyklose pokyčiai bei aktualijos aptarti su savivaldybių visuomenės sveikatos biurų atstovais
2018-06-14

Š. m. birželio 12 d. Vilniuje vyko Higienos instituto ir Sveikatos apsaugos ministerijos organizuotas seminaras–diskusija „Vaikų sveikatos stebėsenos mokykloje aktualijos“. Renginys buvo skirtas Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų visuomenės sveikatos specialistams, koordinuojantiems sveikatos priežiūrą mokyklose.

Seminaro tikslai – informuoti visuomenės sveikatos biuriuose bei ugdymo įstaigose dirbančius visuomenės sveikatos specialistus apie vaikų asmens duomenų tvarkymo pokyčius nuo š. m. gegužės 25 d. įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, aptarti ugdymo įstaigose dirbančių visuomenės sveikatos specialistų darbo su Vaiku sveikatos stebėsenos informacine sistema pokyčius,  gydytojams specialistams vaiko sveikatos pažymėjimo duomenis nuo š. m. birželio 1 d. tvarkant elektroniniu būdu.

Seminare-diskusijoje sveikinimo žodį tarė Sveikatos apsaugos ministro patarėjas Audrius Daunoravičius. Buvo pasidžiaugta, kad į renginį atvyko beveik 100 specialistų. Įvadą į seminarą bei teisėkūros aktualijas, susijusias su vaikų sveikatos stebėsena, planuojamus teisės aktų pakeitimus pristatė Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros departamento Rizikos sveikatai valdymo skyriaus patarėja Dr. Rita Sketerskienė.

Higienos instituto Duomenų apsaugos pareigūnė Elena Mikalajūnienė seminaro dalyviams pristatė kaip turėtų būti tvarkomi asmens duomenys, įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (ESPBI IS) pagrindinio tvarkytojo – VĮ Registrų centro  E. sveikatos skyriaus vedėja-juriskonsultė Audronė Ciesiūnienė drauge su VĮ Registrų centro  E.sveikatos skyriaus vyriausiąja specialiste – juriskonsulte Gitana Keturkaite supažindino kaip e. sveikatos portale galima pasitikrinti apie suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, išrašytas pažymas bei šių pažymų saugų suformavimą.

Antroje seminaro dalyje Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus specialistė Ugnė Butkutė pasidalino informacija apie elektroniniu būdu į Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę  sistemą  (toliau – VSS IS) perduodamus vaiko sveikatos pažymėjimus,  VSS IS galimybes formuojant platų spektrą statistinių ataskaitų bei kitas darbo su šia informacine sistema aktualijas. Apie VSS IS plėtrą ikimokyklinėse ugdymo įstaigose, vykdant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą, kuriamos posistemės ikimokyklinėse ugdymo įstaigose   reikalingumą, naudą  bei problematiką kalbėjo Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus vadovas Šarūnas Alasauskas.

Baigiamoji seminaro-diskusijos tema buvo apie visuomenės sveikatos priežiūros specialistų  registrą. Kokios šiuo metu yra visuomenės sveikatos specialistų apskaitos aktualijos pristatė  Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Inovacijų skyriaus vadovė Virginija Kanapeckienė.  Po kiekvieno pranešimo vyko diskusija, renginio dalyviams buvo atsakyta į iškilusius klausimus.

 

Daugiau informacijos Jums gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos vadovė Ugnė Butkutė, tel. (8 5) 206 0977, el. paštu: ugne.butkute@hi.lt.

 

 

Skaityti pranešimai:

Įvadas į seminarą. Teisėkūros aktualijos (atsiųsti)

Dr. Rita Sketerskienė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros departamento Rizikos sveikatai valdymo skyriaus patarėja

Asmens duomenų sauga įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (atsiųsti)

Elena Mikalajūnienė Higienos instituto Duomenų apsaugos pareigūnė

E. sveikata: ką turėtų žinoti visuomenės sveikatos specialistas

Audronė Ciesiūnienė Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (ESPBI IS) pagrindinio tvarkytojo – VĮ Registrų centro  E. sveikatos skyriaus vedėja-juriskonsultė, Gitana Keturkaitė VĮ Registrų centro  E. sveikatos skyriaus vyriausoji specialistė-juriskonsultė.

Darbo su Vaikų sveikatos stebėsenos informacine sistema aktualijos (atsiųsti)

Ugnė Butkutė Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus specialistė

Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos plėtra ikimokyklinio ugdymo įstaigose (atsiųsti)

Šarūnas Alasauskas Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus vadovas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registras: visuomenės sveikatos specialistų apskaitos aktualijos (atsiųsti)

Virginija Kanapeckienė Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Inovacijų skyriaus vadovė