Skelbiami nacionaliniai 7–17 m. amžiaus vaikų sveikatos duomenys
2018-12-28

Higienos instituto specialistai apibendrino 7–17 m. amžiaus mokinių sveikatos duomenis, 2017–2018 mokslo metais sukauptus Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje (toliau – VSS IS). Leidinyje vaikų sveikatos duomenys palyginami su 2016–2017 mokslo metų rodikliais. Per vaiko profilaktinį sveikatos patikrinimą nustatyti sveikatos būklės rodikliai įrašomi į Vaiko sveikatos pažymėjimą, kurie kaupiami VSS IS. 2017 m. VSS IS sukaupta daugiau kaip 94 proc. Vaiko sveikatos pažymėjimų, tai yra 4 proc. daugiau nei 2016 metais.

2017 metais profilaktiškai pasitikrinę sveikatą Lietuvos ugdymo įstaigas lankė 274 227 7–17 metų amžiaus vaikai, iš kurių 9,2 proc. nebuvo įvertintas kūno masės indeksas (toliau – KMI). 67,5 proc. vaikų, kuriems 2017 m. profilaktinio sveikatos patikrinimo metu KMI įvertintas, buvo normalaus kūno svorio, 6,2 proc. – nutukę, antsvorį turėjo 15,4 proc., o per mažo svorio buvo 10,9 proc. vaikų. Vertinant KMI rodiklius pagal lytį, nutukusių berniukų 2017 m. buvo 1,3 proc. daugiau (6,8 proc.), palyginus su mergaitėmis (5,5 proc.). 2017 m. per mažo svorio buvo 12,1 proc. mergaičių ir 9,8 proc. berniukų (2,3 proc. mažiau).

Remiantis Vaiko sveikatos pažymėjime pateikta informacija apie fizinį pajėgumą, 2017 m. 94,6 proc. vaikų buvo sveiki ar turėjo nedidelių sveikatos sutrikimų (nustatyta pagrindinė fizinio ugdymo grupė). Nežymiai 2017 m. išaugo (0,5 proc. daugiau) vaikų, kurie atleisti nuo kūno kultūros pamokų. Parengiamoje fizinio ugdymo grupėje mankštinosi 0,4 proc. mažiau vaikų. 2017 m. vaikų dalis pagrindinėje ir specialiojoje fizinio ugdymo grupėse nepakito, palyginus su 2016 m.  Vertinant pagal lytį, 2017 m. 93,8 proc. mergaičių ir 95,4 proc. berniukų mankštinosi turėdami pagrindinę fizinio ugdymo grupę. Parengiamoji fizinio ugdymo grupė paskirta 4,2 proc. mergaičių ir 2,9 proc. berniukų, specialiąją fizinio ugdymo grupę 2017 m. turėjo panašus skaičius mergaičių ir berniukų, atitinkamai 1,3 proc. ir 1,2 proc. Atleista nuo kūno kultūros pamokų 0,6 proc. mergaičių ir 0,5 proc. berniukų.

2017 m. duomenimis 18,2 proc. 7–17 m. amžiaus vaikų neturėjo ėduonies pažeistų, plombuotų ar išrautų dantų. Šis rodiklis 2017 m. sumažėjo 1,2 proc., palyginus su 2016 metais. 2017 m. labai žemą ir žemą KPI (nuolatiniai dantys) indeksą turėjo 39,7 proc. vaikų, vidutinis KPI indeksas nustatytas penktadaliui (21,39 proc.), o aukštas ir labai aukštas KPI indeksas – 36,78 proc. vaikų. Palyginus su 2016 m., vaikų, turinčių labai žemą ir žemą KPI indeksą, dalis sumažėjo 3,52 proc., kitose KPI indekso reikšmėse pokytis nesiekė 1 procento.

Remiantis Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ duomenimis, 2017 metais 7–17 m. amžiaus vaikų didžiausias sergamumas pagal tam tikrų ligų grupes išliko toks pat, kaip ir 2016 metais – daugiausia sergamumo atvejų nustatyta kvėpavimo sistemos ligomis (380,76 atvejų 1000 gyv.), šioje ligų grupėje daugiausia atvejų sudarė ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos (274,27 atvejų 1000 gyv.). Antroje vietoje pagal dažnį diagnozuotos akies ir jos organų ligos (225,76 atvejų 1000 gyv.), šioje ligų grupėje daugiausia atvejų sudarė toliaregystė (211,37 atvejai 1000 gyv.). Trečioje vietoje pagal sergamumo atvejų skaičių yra virškinimo sistemos ligos (203,86 atvejų 1000 gyv.), kurių grupėje didžiausias sergamumas nustatytas dantų ligomis (147,62 atvejų 1000 gyv.). Vertinant sergamumo pokyčius su 2016 m., didžiausias sergamumo augimas 2017 m. nustatytas kvėpavimo sistemos ligomis (8,7 atvejo 1000 gyv. daugiau).

Informacija apie 7–17 m. amžiaus mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius, kaupiamus VSS IS, publikuojama antrajame informaciniame leidinyje ,,Vaikų sveikata 2017 m.“ Leidinį galite rasti svetainės www.hi.lt skyrelyje „Leidiniai“ -> „Sveikatos statistikos leidiniai“ arba atsisiųsti paspaudę šią nuorodą

 

Daugiau informacijos apie VSS IS galima rasti portale http://vssis.hi.ltPapildomos informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos valdymo specialistė Ugnė Butkutė tel. (8 5) 206 0977, el. paštu ugne.butkute@hi.lt.