Net 61 proc. vaikų iki šešerių metų gali pasigirti sveikais dantimis
2022-03-25

Higienos instituto specialistai parengė 2020–2021 mokslo metais ugdymo įstaigas lankiusių vaikų ir pilnamečių mokinių dantų būklės apžvalgą.
Mokinio sveikatos pažymėjimo duomenimis, kurie kaupiami Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje (toliau – VSS IS), 2020–2021 mokslo metais trečdalio (31 proc.) ugdymo įstaigas lankiusių vaikų ir pilnamečių mokinių (0–18+ m. amžiaus) dantys buvo sveiki, t. y. nepažeisti ėduonies, neplombuoti ir dėl ėduonies neišrauti. Didžiausia dalis turinčiųjų sveikus dantis nustatyta 0–6 m. amžiaus grupėje (61 proc.). 7–17 m. amžiaus grupėje tokių mokinių buvo 21 proc. O mažiausia mokinių, turinčių sveikus dantis, – 18+ m. amžiaus grupėje (13 proc.).

Vertinant dantų būklę per paskutinius penkerius mokslo metus, 7–17 m. amžiaus mokinių, kurių dantys sveiki, dalis išaugo 2,7 proc. 2016–2017 m. m. jie sudarė 18,44 proc., 2017–2018 m. m. – 18,83 proc., 2018–2019 m. m. – 20,18 proc., 2019–2020 m. m. – 21,06 proc. ir 2020–2021 m. m. – 21,1 proc.

Apžvelgus vaikų ir pilnamečių mokinių (0–18+ m. amžiaus), turinčių sveikus dantis, pasiskirstymą šalies savivaldybėse, daugiausia tokių mokinių – Visagino savivaldybėje (40,9 proc.), mažiausia – Pakruojo r. savivaldybėje (17,3 proc.).

 

Papildomos informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos valdymo specialistė Ugnė Gadžijeva tel. (8 5) 206 0977, el. paštu ugne.gadzijeva@hi.lt.