• Pirmą kartą skelbiami nacionaliniai Lietuvos mokinių sveikatos duomenys
  • Sukurta Lietuvos vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema
  • Vaikų sveikatos stebėsenos IS pristatyta Europos visuomenės sveikatos konferencijoje
  • Lietuvoje diegiama Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema

Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenimis iš 543 756 vaikų iki 17 metų, 2013 m. susirgo 459 359 vaikai. 2013 m. užregistruoti 1 350 426 nauji ligos atvejai, o tai reiškia, kad vienas vaikas sirgo vidutiniškai 3 kartus per metus.

Moksliniais įrodymais pagrįsta, kad taikant tinkamos prevencijos priemones, galima sumažinti sergamumą, šitaip sumažinant ir Lietuvos Resupblikos valstybės biudžeto tiesiogines ir netiesiogines išlaidas.

Projekto  „Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos, skirtos sistemingam vaikų sveikatos būklės stebėjimui ir kryptingam sveikatos politikos formavimui, sukūrimas ir įgyvendinimas“ – sukurti ir įdiegti bendrą Lietuvoje vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (toliau – VSS IS), skirtą sistemingai stebėti vaikų sveikatos būklę irkryptingai formuoti sveikatos politiką.

VSS IS skirta vaikų profilaktiniams sveikatos patikrinimams, sergamumo duomenų rinkimui, sisteminimui, analizei nacionaliniu ir savivaldybių lygiu. Sukurtoje ir įdiegtoje VSS IS kaupiami duomenys bus naudingi formuojant sveikatos politiką ir vaikų sveikatos būklės gerinimo prioritetus, planuojant ir įgyvendinant efektyvias sveikatos stiprinimo ir prevencines priemones, gerinant visuomenės sveikatos paslaugų kokybę. Įgyvendinus projektą sukurta ir įdiegta VSS IS leis stebėti, kaip kinta šalies mokyklinio amžiaus vaikų sveikatos būklė ir, remiantis objektyvia bei išsamia informacija, priimti sprendimus, kaip pagerinti vaikų sveikatą.