Finansavimas

2014 birželio 9 d.  įsigaliojo trišalė sutartis tarp Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Higienos instituto ir Centrinės projektų valdymo agentūros, pagal kurią Higienos Institutas vykdė 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ finansuojamą projektą „Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos, skirtos sistemingam vaikų sveikatos būklės stebėjimui ir kryptingam sveikatos politikos formavimui, sukūrimas ir įgyvendinimas“ - NOR-LT11-SAM-01-TF-01-001.

Projekto vykdymo laikas – 2014 - 2017 m.

Projekto bendra vertė – 1.770.540 EUR 

Projekto tikslas 

Sukurti ir įdiegti bendrą Lietuvoje vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą, skirtą sistemingam vaikų sveikatos būklės stebėjimui ir kryptingam sveikatos politikos formavimui. 

Projekto uždaviniai 

1.    Išanalizuoti vykdomos vaikų sveikatos stebėsenos situaciją Lietuvoje ir įvertinti papildomų duomenų poreikį.
2.    Sukurti ir įdiegti vieningą valstybės mastu vaikų sveikatos stebėsenos sistemą.

Projekto rezultatai

Įgyvendinus projektą sukurta ir įdiegta Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema, kuri leis stebėti šalies mokyklinio amžiaus asmenų sveikatos būklės kitimą ir su vaikų sveikatos gerinimu susijusius sprendimus priimti remiantis objektyvia ir išsamia informacija.

 

Daugiau informacijos jums gali suteikti Registrų skyriaus vadovas (projekto vadovas) Šarūnas Alasauskas, sarunas.alasauskas@hi.lt, tel. 2612084