DUK

 

Kodėl negaliu prisijungti prie VSS IS?

 1. Neteisingai įvedėte/įkopijavote slaptažodį (negali būti kartu įkopijuotas joks tarpelis ar pašalinis ženklas).
 2. Prisijungimo lange paspauskite "pamiršote slaptažodį", įveskite savo el. pašto adresą. Jums bus atsiųsti nauji prisijungimai.
 3. Jei vis tiek nepavyksta, kreipkitės vssis@hi.lt.

 

 Mane užblokavo, ką daryti?

 • 5 kartus neteisingai įvedėte slaptažodį, dėl to buvote užblokuoti. Kreipkitės į vssis@hi.lt.

 

 Nebeveikia kompiuteris?

 1. Kreipkitės į Biuro arba ugdymo įstaigos IT specialistą;
 2. Jei gedimo pobūdis techninis, kreipkitės į artimiausią įstaigą nurodyta panaudos sutartyje, dėl garantinio aptarnavimo.

 

Sąraše nėra asmens sveikatos priežiūros įstaigos?

 • Dėl nuolat atsirandančių naujų ASPĮ reikia atnaujinti VSS IS esantį įstaigų klasifikatorių. Trūkstamos ASPĮ pavadinimą ir adresą nusiųskite Biurui. (Pvz.: UAB „Vaikai“, stebėsenos g. 5, Vilnius).

Biuras persiųs vssis@hi.lt apibendrintus duomenis.

 

 Kodėl nematau man priskirtos ugdymo įstaigos visų mokinių?

 1. Įsitikinkite, kad Biuras Jums priskyrė ugdymo įstaigą.
 2. Jeigu įstaiga priskirta, bet vis tiek nematote mokinių, kreipkitės į vssis@hi.lt.

 

 VSS IS nerandu mokinio?

 1. Įsitikinkite, kad vaikas tikrai lanko Jums priskirtą ugdymo įstaigą.
 2. Įsitikinkite ar teisingas vardas ir pavardė.
 3. Nematote vaiko, kuris perėjo iš vienos ugdymo įstaigos į kitą? Tikrinamuoju laikotarpiu nėra atnaujinti mokinių registro duomenys. Duomenys iš mokinių registro atnaujinami kiekvieno mėnesio pabaigoje, rugsėjį – 1 kartą per savaitę.
 4. Jei vis tiek nematote, kreipkitės į vssis@hi.lt, nurodydami tik ugdymo įstaigą ir priežastį (nerašykite vaiko vardo ir pavardės).

 

Kodėl matau mokinį, kuris išvyko iš man priskirstos ugdymo įstaigos?

 • Jeigu mokinys išvyko iš Jums priskirtos ugdymo įstaigos ir neužsirašė į kitą ugdymo įstaigą – mokinį matysite iki einamųjų mokslo metų pabaigos.

 

 Ar reikia įvesti popierinį vaiko sveikatos pažymėjimą?

 1. Nuo 2018 m. birželio 1 d. vaiko sveikatos pažymėjimai VSS IS gaunami automatiškai, gydytojui užpildžius ir pateikus e. sveikatos priemonėmis.
 2. Jeigu gavote popierinį pažymėjimą, kurio nėra automatiškai perduoto į VSS IS – įveskite.
 3. Jeigu per ESPBI gauta I pažymėjimo dalis, II dalies rankiniu būdų neįvesite (duomenys nebus išsaugomi). Abi dalis turi užpildyti gydytojas e. sveikatos priemonėmis.

 

Kodėl pažymėjimo būsena „negalioja“?

 • Vaikas gali turėti tik vieną galiojantį pažymėjimą. Pvz., jeigu sistemoje buvo įvestas pažymėjimas ir nepasibaigus jo galiojimo terminui įvedamas naujas, ankstesnis pažymėjimas įgauna būseną „Negalioja“.

 

Kada VSS IS matysiu gydytojo e. sveikatos priemonėmis užpildytą pažymėjimą?

 •  Elektroniniai vaiko sveikatos pažymėjimo duomenys perduoti per ESPBI į VSS IS atnaujinami 1 kartą per dieną.

 

Kodėl negaliu suformuoti ataskaitos norimai datai?

 • Ataskaitos formavimo lange ties „Datos pasirinkimas“ pažymėkite varnele ir „Data“ laukelyje atsiras galimybė pasirinkti norimą datą.