Leidiniai

 

"Vaikų sveikata 2016 m." Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Registrų skyrius, Vilnius, 2017, 36 p.

Higienos instituto specialistai apibendrino 7-17 m. amžiaus mokinių sveikatos duomenis, 2016-2017 mokslo metais sukauptus naujai sukurtoje Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje. Iki sukuriant sistemą nebuvo galimybės palyginti mokinių sveikatos duomenis pagal savivaldybes, seniūnijas, mokyklas, bei nebuvo vieningos metodikos, pagal kurią būtų surenkami mokinių vaiko sveikatos pažymėjimo duomenys, bei apskaičiuojami rodikliai. Dėka šios sistemos galime nagrinėti ne tik sergamumo, bet ir vaikų sveikatą atspindinčius rodiklius: kiek vaikų gali dalyvauti ugdymo veikloje be apribojimų, kiek yra normalaus kūno svorio ir pan. Leidinyje taip pat apžvelgiamas mokinių fizinis pajėgumas, jų dantų ir žandikaulių būklė, sergamumas bei socialinė rizika.