Leidiniai

                

Vaikų sveikata 2018 m. Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2019, 102 p.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyrius išleido trečiąjį kasmetinį leidinį „Vaikų sveikata”. Leidinyje pateikiami Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje (toliau – VSS IS) 2018–2019 mokslo metais sukaupti vaikų sveikatos duomenys, jų palyginimas su 2017–2018 mokslo metų rodikliais. 2018 m. VSS IS sukaupta daugiau kaip 94 proc. Vaiko sveikatos pažymėjimų. Tai 0,6 % daugiau, palyginus su 2017 m., ir 4,77 % daugiau, palyginus su 2016 m.

 

 

"Vaikų sveikata 2017 m." Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Registrų skyrius, Vilnius, 2018, 97 p.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyrius išleido antrąjį kasmetinį leidinį apie vaikų sveikatą „Vaikų sveikata 2017 m.”. Jame pateikiami apibendrinti 7–17 m. amžiaus mokinių sveikatos duomenys, 2017–2018 mokslo metais sukaupti Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje (toliau – VSS IS). Leidinyje šie duomenys palyginami su   2016–2017 mokslo metų      rodikliais. 2017 m. VSS IS sukaupta daugiau kaip 94 proc. Vaiko sveikatos pažymėjimų, tai yra 4 proc. daugiau nei 2016 metais.

 

"Vaikų sveikata 2016 m." Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Registrų skyrius, Vilnius, 2017, 36 p.

Higienos instituto specialistai apibendrino 7-17 m. amžiaus mokinių sveikatos duomenis, 2016-2017 mokslo metais sukauptus naujai sukurtoje Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje. Iki sukuriant sistemą nebuvo galimybės palyginti mokinių sveikatos duomenis pagal savivaldybes, seniūnijas, mokyklas, bei nebuvo vieningos metodikos, pagal kurią būtų surenkami mokinių vaiko sveikatos pažymėjimo duomenys, bei apskaičiuojami rodikliai. Dėka šios sistemos galime nagrinėti ne tik sergamumo, bet ir vaikų sveikatą atspindinčius rodiklius: kiek vaikų gali dalyvauti ugdymo veikloje be apribojimų, kiek yra normalaus kūno svorio ir pan. Leidinyje taip pat apžvelgiamas mokinių fizinis pajėgumas, jų dantų ir žandikaulių būklė, sergamumas bei socialinė rizika.