Infografikai

 

Infografikas „Mokinio asmens duomenų tvarkymo Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje teisinai aspektai“ (atsiųsti)

Infografikas "7–17 metų amžiaus mokinių, dalyvavusių ugdymo veikloje be apribojimų, apžvalga (2018–2019 mokslo metų duomenys)" (atsiųsti)

Infografikas "7–17 metų amžiaus vaikų sveikatos apžvalga 2018 m. duomenys" (atsiųsti)

Infografikas "Vaikų regėjimo apžvalga 2018 m. duomenys" (atsiųsti)

Infografikas "Vaikų kūno masės indekso įvertinimas 2018–2019 mokslo m." (atsiųsti)

Infografikas "Vaikų dantų sveikata 2017 m. apžvalga" (atsiųsti)

Infografikas "Vaikų fizinis pajėgumas 2016 m. duomenys" (atsiųsti)