Visuomenės sveikatos specialistai kėlė kvalifikaciją mokymuose „Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos naudojimo galimybės“
2018-11-22

Š. m. lapkričio 14-15 dienomis Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro organizuotame profesinio tobulinimo kursų modulyje „Vaikų ir jaunimo sveikatos stebėsena” Higienos instituto specialistės vedė mokymus visuomenės sveikatos specialistams pagal Higienos instituto parengtą tobulinimo programą „Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos naudojimo galimybės“.

Higienos instituto Duomenų apsaugos pareigūnė Elena Mikalajūnienė kursų dalyviams pristatė temą apie asmens duomenų apsaugos teisinius aspektus Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje (toliau – VSS IS). Šiame pranešime buvo pateikta informacija apie  š. m. gegužės 25 d. įsigaliojusį Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, taip pat aptarti teisės aktai, kuriais vadovaujasi visuomenės sveikatos specialistai vykdydami visuomenės sveikatos priežiūros veiklą ugdymo įstaigose.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos valdymo specialistė Ugnė Butkutė pristatė pranešimą apie Lietuvos higienos normų, reglamentuojančių profilaktinį vaiko sveikatos patikrinimą pokyčius, pasidalino informacija apie elektroniniu būdu į VSS IS perduodamų Vaiko sveikatos pažymėjimų (forma Nr. 027-1/a) (toliau – pažymėjimas) pildymo aktualijas ir problematiką. Taip pat buvo aptarti dažniausiai visuomenės sveikatos specialistų užduodami klausimai, kurie iškyla dirbant su VSS IS.

Registrų skyriaus specialistė Indrė Židonienė supažindino kursų dalyvius su VSS IS valdymu: prisijungimas, paskyros informacijos tvarkymas ir aptarė dažniausias klaidas, dėl kurių specialistai negali prisijungti prie informacinės sistemos. Taip pat specialistė pristatė, kokią informaciją apie vaikus, lankančius ugdymo įstaigą, visuomenės sveikatos specialistai gali matyti, įvesti, redaguoti VSS IS. Pristatytos VSS IS kaupiamų duomenų ataskaitų formavimo galimybės: dinaminės, statinės ataskaitos, statistinių duomenų suvestinės, GIS žemėlapiai.

Baigiamoji tobulinimo kursų tema buvo apie stebėsenos duomenų panaudojimą vaikų sveikatos stiprinimui savivaldybėse, kurią pristatė Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Vaikų sveikatos skyriaus vedėjos pavaduotoja Diana Aleksejevaitė. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro atstovė pasidalino informacija apie sveikatos priežiūrą mokyklose, sveikatos duomenų šaltinius, jų panaudojimo galimybes, pateikė, kokios yra  sveikatos stiprinimo paslaugos ir poveikio sritys, pagrindiniai principai, sveikatos stiprinimo formos ir geroji patirtis.

Kursuose dalyvavo 42 visuomenės sveikatos specialistai, kurie išlaikę žinių patikrinimo testą gavo kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus.

Daugiau informacijos Jums gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos valdymo specialistė Ugnė Butkutė, tel. (8 5) 206 0977, el. paštu: ugne.butkute@hi.lt.