Patvirtintas Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašas
2020-05-05

Š. m. balandžio 22 d. sveikatos apsaugos ministras įsakymu Nr. V-952 „Dėl Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  patvirtino Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas). Apraše reglamentuojami Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos (toliau – VSS IS) naudotojų įgaliojimai, teisės ir pareigos dirbant su VSS IS. Aprašas skirtas VSS IS tvarkytojų Higienos instituto ir savivaldybių visuomenės sveikatos biurų darbuotojams, naudojantiems VSS IS. Kiekvienas VSS IS naudotojas privalo laikytis VSS IS nuostatuose ir Apraše nustatytų reikalavimų.

Savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, prireikus VSS IS sukurti naudotojo paskyrą, kuriai priskiriami Biuro specialisto ar Biuro ir ugdymo įstaigos specialisto įgaliojimai, užpildo prašymą dėl VSS IS naudotojo paskyros sukūrimo, ir pateikia užpildytą prašymą el. paštu vssis@hi.lt. Tuo pačiu el. paštu teikiami ir pašymai dėl biuro ar biuro ir ugdymo įstaigos specialisto paskyros galiojimo sustabdymo.  Ugdymo įstaigos specialisto paskyros galiojimą sustabdo biuro ar biuro ir ugdymo įstaigos specialistas ne vėliau kaip paskutinę ugdymo įstaigos specialisto darbo dieną. Prašymo formos yra Aprašo 1 ir 2 prieduose (atsiųsti Aprašą).

Papildomos informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos valdymo specialistė Ugnė Butkutė tel. (8 5) 206 0977, el. paštu ugne.butkute@hi.lt.