DUK

 

 

Kodėl negaliu prisijungti prie VSS IS?

 • Pasibaigus VSS IS naudotojo paskyros slaptažodžio galiojimo terminui sistema neleidžiant prisijungti prie VSS IS, naudotojai turi per slaptažodžio priminimo funkciją „Pamiršote slaptažodį?“, esančią pagrindiniame prisijungimo lange, atsisiųsti į el. paštą laikiną slaptažodį. Su laikinu slaptažodžiu galėsite prisijungti prie VSS IS paskyros ir nusistatyti naują slaptažodį, galiosiantį 3 mėnesius.
 • Jei VSS IS naudotojas nepamena savo prisijungimo duomenų ir kelis kartus nepavyksta prisijungti, jis turi pasinaudoti slaptažodžio priminimo funkcija „Pamiršote slaptažodį?“, esančią pagrindiniame prisijungimo lange, ir atsisiųsti laikiną slaptažodį, su kuriuo galės prisijungti prie VSS IS.
 • Jungiantis prie VSS IS su laikinu slaptažodžiu, duomenys turi būti suvedami tiksliai, kaip yra pateikti - didžiosios ir mažosios raidės, skaičiai, specialieji simboliai. Negalima palikti tarpų slaptažodžio ir/ar prisijungimo vardo priekyje ir/ar gale, nes sistema tai priima kaip papildomą simbolį.
 • Slaptažodžio keitimo lange suvedus naują slaptažodį, būtina jį išsaugoti paspaudus mygtuką „Keisti“. Neišsaugojus naujai įvesto slaptažodžio, sistema kitą kartą neleis prisijungti.
 • VSS IS tvarkomų asmens duomenų saugumui užtikrinti, prisijungimo duomenys - naudotojo vardas ir slaptažodis - negali būti išsaugomi automatiniam prisijungimui.
 • 5 kartus nesėkmingai pabandžius prisijungti prie VSS IS, naudotojo paskyra užblokuojama. Paskyros atblokuojamos kiekvieną darbo dieną 9 val., 12 val., 15 val.

 

Reikalavimai slaptažodžiui sukurti:

 • Slaptažodis turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 12 simbolių, naudojant mažąsias, didžiąsias raides, skaičius ir specialiuosius simbolius (+ */ ? ! % # ir pan.).
 • Keičiant slaptažodį, negalima sudaryti slaptažodžio iš 6 buvusių slaptažodžių.
 • Slaptažodžiui sudaryti neturi būti naudojama asmeninio pobūdžio (pvz. gimimo data, šeimos narių vardai ir pan.) informacija.
 • Slaptažodžio galiojimo laikas 3 mėnesiai.
 • 5 kartus neteisingai suvedus slaptažodį, naudotojo paskyra yra blokuojama. Tokiu atveju kreiptis el. paštu vssis@hi.lt.

 

 Nebeveikia kompiuteris?

 1. Kreipkitės į savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – Biuro) arba ugdymo įstaigos IT specialistą;
 2. Dėl kompiuterių gedimų, atsiradusių jų garantinio aptarnavimo laikotarpio metu, kreipkitės garantinio aptarnavimo kontaktais, nurodytais panaudos sutartyje.  

 

 Kodėl nematau man priskirtos ugdymo įstaigos visų mokinių?

 1. Įsitikinkite, kad Biuras Jums priskyrė ugdymo įstaigą.
 2. Jeigu įstaiga priskirta, bet vis tiek nematote mokinių, kreipkitės į vssis@hi.lt.

 

 VSS IS nerandu mokinio?

 1. Įsitikinkite, kad mokinys tikrai lanko Jums priskirtą ugdymo įstaigą.
 2. Įsitikinkite ar teisingai suvedate mokinio vardą ir pavardę.
 3. Kiekvienais naujais mokslo metais iki rugsėjo 16 d. mokykloms yra leidžiama tikslinti perduodamus duomenis apie mokinius į Mokinių registrą.  VSS IS yra matomi tie mokiniai, apie kuriuos mokykla perdavė informaciją į Mokinių registrą.
 4. Duomenys iš Mokinių registro į VSS IS atnaujinami kiekvieno mėnesio pabaigoje, rugsėjo mėn. – 1 kartą per savaitę. 
 5. Jei vis tiek mokinio duomenų nematote, kreipkitės į vssis@hi.lt

 

 Ar reikia įvesti popierinį vaiko sveikatos pažymėjimą?

 • Nuo 2020 m. gegužės 1 d. Mokinio sveikatos pažymėjimai gydytojų pildomi tik elektronine forma ir VSS IS gaunami automatiškai.

 

Kodėl pažymėjimo būsena „negalioja“?

 • Jeigu pasibaigus Mokinio sveikatos pažymėjimo galiojimo laikui nėra užpildytas naujas pažymėjimas, sistemoje matomas Mokinio sveikatos pažymėjimas, turintis būseną „negalioja“.

 

Kada VSS IS matysiu gydytojo e. sveikatos priemonėmis užpildytą pažymėjimą?

 •  Elektroniniai pažymėjimo duomenys iš ESPBI IS  į VSS IS atnaujinami 1 kartą per parą.