Leidiniai

          

 

,,Mokinių sveikata 2022–2023 m. m.'' Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2023, 97 p.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus parengtame naujame informaciniame leidinyje „Mokinių sveikata 2022–2023 m.“ skelbiami vaikų, lankančių ugdymo įstaigas, sveikatos rodikliai šalies mastu atskirose savivaldybėse, apžvelgiamas jų pokytis palyginamas su ankstesnių mokslo metų duomenimis. Minėti rodikliai sukaupti iš statistinės elektroninės formos Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ duomenų, esančių Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje. Leidinyje mokinių sveikatos rodikliai detalizuojami pagal 0–6 m., 7–17 m. ir 0–17 m. amžiaus grupes.

 

 

 

 

,,Mokinių sveikata 2021 m.'' Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2022, 111 p.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus parengtame naujame informaciniame leidinyje „Mokinių sveikata 2021 m.“ skelbiami vaikų, lankančių ugdymo įstaigas, sveikatos rodikliai šalies mastu atskirose savivaldybėse, apžvelgiamas jų pokytis palyginamas su ankstesnių mokslo metų duomenimis. Minėti rodikliai sukaupti iš statistinės elektroninės formos Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ duomenų, esančių Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje. Leidinyje mokinių sveikatos rodikliai detalizuojami pagal 0–6 m., 7–17 m. ir 0–17 m. amžiaus grupes.

  
 

    ,,Vaikų sveikata 2020 m.'' Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2021, 138 p.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus išleistame penktajame kasmetiniame leidinyje „Vaikų sveikata“ pateikiami   2020–2021 mokslo metais Vaikų  sveikatos    stebėsenos informacinėje sistemoje (VSS IS) sukaupti vaikų ir pilnamečių mokinių sveikatos duomenys. Vaikų (7–17 m.) duomenys palyginami su ankstesnių mokslo metų rodikliais.


 

 

 

 

   

,,Vaikų sveikata 2019 m.'' Higienos Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2020, 97 p.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyrius išleido ketvirtąjį kasmetinį leidinį „Vaikų sveikata”. Leidinyje pateikiami Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje (toliau – VSS IS) 2019–2020 mokslo metais sukaupti vaikų sveikatos duomenys, jų palyginimas su 2018–2019 mokslo metų rodikliais. 2019–2020 mokslo metais VSS IS sukaupta daugiau kaip 97 proc. Mokinio sveikatos pažymėjimų. Tai 2,3 proc.daugiau, palyginus su 2018–2019 mokslo metais, 2,9 proc. daugiau, palyginus su 2017–2018 mokslo metais ir 7,1 proc. daugiau, palyginus su 2016–2017 mokslo metais.

 

 

 

 

,,Vaikų sveikata 2018 m.'' Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2019, 102 p.Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyrius išleido trečiąjį kasmetinį leidinį „Vaikų sveikata”. Leidinyje pateikiami Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje (toliau – VSS IS) 2018–2019 mokslo metais sukaupti vaikų sveikatos duomenys, jų palyginimas su 2017–2018 mokslo metų rodikliais. 2018–2019 mokslo metais VSS IS sukaupta daugiau kaip 94 proc. Vaiko sveikatos pažymėjimų. Tai 0,6 % daugiau, palyginus su 2017–2018 mokslo metais, ir 4,77 % daugiau, palyginus su 2016–2017 mokslo metais.  


                        

 

,,Vaikų sveikata 2017 m.'' Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Registrų  skyrius, Vilnius, 2018, 97 p.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyrius išleido antrąjį kasmetinį leidinį apie vaikų sveikatą „Vaikų sveikata 2017 m.”. Jame pateikiami apibendrinti 7–17 m. amžiaus mokinių sveikatos duomenys, 2017–2018 mokslo metais sukaupti Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje (toliau – VSS IS). Leidinyje šie duomenys palyginami su 2016–2017 mokslo metų rodikliais. 2017–2018 mokslo metais VSS IS sukaupta daugiau kaip 94 proc. Vaiko sveikatos pažymėjimų, tai yra 4 proc. daugiau nei 2016–2017 mokslo metais.

 

 

 

 

,,Vaikų sveikata 2016 m.'' Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Registrų skyrius, Vilnius, 2017, 36 p.

Higienos instituto specialistai apibendrino 7-17 m. amžiaus mokinių sveikatos duomenis, 2016-2017 mokslo metais sukauptus naujai sukurtoje Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje. Iki sukuriant sistemą nebuvo galimybės palyginti mokinių sveikatos duomenis pagal savivaldybes, seniūnijas, mokyklas, bei nebuvo vieningos metodikos, pagal kurią būtų surenkami mokinių vaiko sveikatos pažymėjimo duomenys, bei apskaičiuojami rodikliai. Dėka šios sistemos galime nagrinėti ne tik sergamumo, bet ir vaikų sveikatą atspindinčius rodiklius: kiek vaikų gali dalyvauti ugdymo veikloje be apribojimų, kiek yra normalaus kūno svorio ir pan. Leidinyje taip pat apžvelgiamas mokinių fizinis pajėgumas, jų dantų ir žandikaulių būklė, sergamumas bei socialinė rizika.