Naujienos 2022
Skelbiami 2021–2022 mokslo metų ugdymo įstaigas lankiusių vaikų sveikatos duomenys
2022-12-30

Naujame informaciniame leidinyje „Mokinių sveikata 2021 m.“ skelbiami vaikų, lankančių ugdymo įstaigas (toliau – mokiniai), sveikatos rodikliai šalies mastu ir atskirose savivaldybėse, apžvelgiamas jų…

Daugiau..
Visuomenės sveikatos specialistai įgijo žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų darbui su VSS IS
2022-10-31

Spalio 26 d. įvyko kvalifikacijos tobulinimo kursai visuomenės sveikatos specialistams pagal Higienos instituto (HI) parengtą tobulinimo programą „Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos naud…

Daugiau..
Skelbiami 2–18+ m. amžiaus mokinių kūno masės indekso įvertinimo duomenys
2022-09-30

Higienos instituto Registrų skyrius parengė praėjusių mokslo metų 2–18+ m. amžiaus mokinių kūno masės indekso įvertinimo apžvalgą.

Mokinio sveikatos pažymėjimo duomenimis, kurie kaupiami Vaikų sveika…

Daugiau..
Pristatome sveikatos rekomendacijų ugdymo veikloje apžvalgą
2022-06-30

Remiantis Higienos instituto tvarkomos Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos (toliau – VSS IS) duomenimis, 2020–2021 m. m. profilaktinio sveikatos patikrinimo metu gydytojai nustatė bendrąs…

Daugiau..