Skelbiami 2022–2023 mokslo metų ugdymo įstaigas lankiusių vaikų sveikatos duomenys
2024-01-09

Naujame Higienos instituto parengtame informaciniame statistiniame leidinyje „Mokinių sveikata 2022–2023 m. m.“ pristatomi vaikų, lankančių ugdymo įstaigas (toliau – mokiniai), sveikatos rodikliai nacionaliniu lygiu ir pagal savivaldybes, apžvelgtas jų pokytis, lyginant su ankstesnių mokslo metų duomenimis.

Minėti rodikliai sukaupti iš statistinės elektroninės formos Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ (toliau – Mokinio sveikatos pažymėjimas) duomenų, kaupiamų Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje.

Leidinyje mokinių sveikatos rodikliai detalizuojami pagal 0–6 m., 7–17 m. ir 0–17 m. amžiaus grupes.

2022–2023 m. m. 84,4 proc. 0–17 m. amžiaus mokinių lankė ugdymo įstaigas, turėdami užpildytą Mokinio sveikatos pažymėjimo I dalį „Sveikatos būklės įvertinimas“ (83,7 proc. – 0–6 m. amžiaus mokinių, 84,6 proc. – 7–17 m. amžiaus). Palyginus su 2021–2022 m. m. duomenimis, mokinių (0–17 m.), kurie 2022–2023 m. m. turėjo užpildytą Mokinio sveikatos pažymėjimo I dalį, dalis sumažėjo 0,6 proc.

2022–2023 m. m. 64,8 proc. 2–17 m. amžiaus mokinių buvo normalaus svorio. 2–6 m. amžiaus grupėje normalaus svorio mokinių dalis sudarė 64,2 proc., 7–17 m. amžiaus grupėje – 65 proc. mokinių. Palyginus su 2021–2022 m. m., stebimas normalų svorį turinčių mokinių dalies augimas. 2022–2023 m. m. 2–17 m. amžiaus grupės normalaus svorio mokinių dalis padidėjo 1,4 proc. Per didelio svorio (antsvoris ir nutukimas) 2–17 m. mokinių dalis sudarė 19,1 proc., 2–6 m. amžiaus grupėje tokių mokinių dalis sudarė 9 proc., 7–17 m. amžiaus grupėje – 22,4 proc. 2022–2023 m. m. 2–17 m. amžiaus grupėje per didelio svorio mokinių dalis sumažėjo 1,7 proc. 7–17 m. amžiaus grupėje – sumažėjo 2,4 proc., 0–6 m. – sumažėjo 0,3 proc.

2022–2023 m. m. 97,7 proc. mokinių (0–17 m.) dalyvavo ugdymo procese, priklausydami pagrindinei fizinio ugdymo grupei (99,5 proc. – 0–6 m. amžiaus,  97,1 proc. – 7–17 m. mokiniai).  

2022–2023 m. m. profilaktinio sveikatos patikrinimo metu bendros rekomendacijos nustatytos 17,6 proc. 0–17 m. amžiaus mokiniams, 14,3 proc. 0–6 m. amžiaus ir 17,9 proc. 7–17 m. amžiaus mokiniams. Mokinių (0–17 m.), kuriems nustatyta bendroji rekomendacija, dalis išaugo 1,5 proc., palyginus su  2021–2022 m. m.

Mokinio sveikatos pažymėjime gydytojas, nurodydamas specialią rekomendaciją, parenka reikiamą ligos / sutrikimo TLK-10-AM kodą ir suveda papildomą informaciją dėl specialios rekomendacijos taikymo. 2022–2023 m. m. profilaktinio sveikatos patikrinimo metu 12,5 proc. 0–17 m. amžiaus mokinių (10,2 proc. 0–6 m. amžiaus mokinių, 13,2 proc. 7–17 m. amžiaus mokinių) nustatytos specialios rekomendacijos (liga / sveikatos sutrikimas TLK-10-AM kodas), kurių gali prireikti dalyvaujant ugdymo veikloje. Mokinių (0–17 m.), kuriems nustatytos specialiosios rekomendacijos, dalis išaugo 1 proc., palyginus su  2021–2022 m. m.

Apžvelgus dantų būklę, matoma, kad geriausi rodikliai mokinių, turinčių sveikus dantis, 0–6 m. amžiaus grupėje – 61,49 proc. 7–17 m. amžiaus grupėje tokių mokinių dalis sudarė 23,61 proc., 0–17 m. – 35,09 proc. 2022–2023 m. m. stebimas mokinių, kurių dantys sveiki, rodiklio augimas visose amžiaus grupėse. Palyginus su 2021–2022 m. m., 2022–2023 m. m. 0–17 m. amžiaus grupėje rodiklis padidėjo 0,38 proc., 0–6 m. – 0,84 proc. ir 7–17 m. – 0,88 proc.

Leidinys ,,Mokinių sveikata 2022–2023 m. m.“ skelbiamas Higienos instituto interneto svetainės skyrelyje „Sveikatos statistika“ -> „Sveikatos statistikos leidiniai“, norint jį atsiųsti reikia paspausti šią nuorodą.

Papildomos informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos valdymo vyriausioji specialistė Ugnė Gadžijeva tel. (8 5) 206 0977, el. paštu ugne.gadzijeva@hi.lt.