• Modernizuota Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema
  • Skelbiami 2019–2020 mokslo metų vaikų sveikatos duomenys
  • Skelbiama 7–17 m. amžiaus mokinių fizinio pajėgumo apžvalga per ketverius mokslo metus
  • Pristatomi mokinių kūno masės indekso įvertinimo ir dantų bei žandikaulių būklės duomenys

    

Lietuvoje vaikų populiacija sudaro apie 18 proc. šalies gyventojų. Gera sveikatos būklė vaikystėje gali užtikrinti tolesnį sveiką žmogaus vystymąsi, todėl vaikų sveikatai turi būti skiriamas ypatingas dėmesys. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad taikant tinkamas prevencijos priemones, vaikų sergamumą galima sumažinti.

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme numatyta, kad švietimo įstaigos ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos organizuoja vaikų sveikatos saugą ir už ją atsako, moko sveikos gyvensenos įgūdžių. Lietuvos ugdymo įstaigose paslaugas teikia visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, kurių viena iš pagrindinių funkcijų, remiantis statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ duomenimis, kaupiamais Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje – užtikrinti gydytojų rekomendacijų įgyvendinimą mokykloje, sudarant mokiniui kuo palankesnes sąlygas dalyvauti ugdymo veikloje.

Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos dėka – Lietuvoje centralizuotai, vienoje sistemoje kaupiami nacionaliniai vaikų sveikatos pažymėjimuose nurodyti sveikatos būklės duomenys apie vaikų dantų ir žandikaulių būklę, sergamumo rodiklius, rekomendacijas vaikų dalyvavimui ugdymo veikloje, vaikų apsilankymus pas visuomenės sveikatos specialistą, vaikų sveikatos rodiklius, fizinio ugdymo grupes. Informacinėje sistemoje kaupiami duomenys vertingi formuojant sveikatos politiką, vaikų sveikatos būklės gerinimo prioritetus, planuojant ir įgyvendinant efektyvias sveikatos stiprinimo ir prevencines priemones, gerinant visuomenės sveikatos paslaugų kokybę. Yra galimybė stebėti, kaip kinta šalies mokyklinio amžiaus vaikų sveikatos būklė ir, remiantis objektyvia bei išsamia informacija, priimti sprendimus, kaip pagerinti vaikų sveikatą.