• Gera žinia Tarptautinės odontologų dienos proga: Lietuvoje daugėja mokinių, turinčių sveikus dantis
  • Skelbiami 2022–2023 mokslo metų ugdymo įstaigas lankiusių vaikų sveikatos duomenys
  • 2022–2023 mokslo metais daugiausia mokinių lankė ugdymo įstaigas, turėdami Mokinio sveikatos pažymėjimą
  • Daugėja mokinių, besimankštinančių pagrindinėje fizinio ugdymo grupėje

    

Lietuvos ugdymo įstaigas lankantys vaikai ir pilnamečiai mokiniai sudaro apie 18 procentų šalies gyventojų. Gera sveikatos būklė vaikystėje užtikrina sveikatą suaugus bei mažesnę finansinę ligų naštą valstybei. Turėdami informaciją galime efektyviau valdyti situaciją, priimti kryptingesnius politinius sprendimus, rengti sveikatinimo programas, padedančias įgyvendinti efektyvesnes sveikatos stiprinimo ir prevencines priemones, užtikrinti sveikesnę ateitį.

Viena iš pagrindinių šalies ugdymo įstaigose veiklą vykdančių visuomenės sveikatos specialistų pareigų yra mokyklos vadovybei pateikti asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų išvadas ir rekomendacijas, įrašytas į elektroninės statistinės apskaitos formą Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ dėl mokinių dalyvavimo ugdymo veikloje bei koordinuoti šių rekomendacijų įgyvendinimą.

Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos dėka – Lietuvoje centralizuotai, vienoje sistemoje kaupiami nacionaliniai ugdymo įstaigas lankančių vaikų ir pilnamečių mokinių sveikatos pažymėjimuose nurodyti sveikatos būklės duomenys apie dantų ir žandikaulių būklę, rekomendacijas mokinių dalyvavimui ugdymo veikloje, fizinio ugdymo grupes, taip pat apsilankymus pas visuomenės sveikatos specialistą, ligotumo rodiklius. Informacinėje sistemoje kaupiami duomenys vertingi formuojant sveikatos politiką, mokinių sveikatos būklės gerinimo prioritetus, planuojant ir įgyvendinant efektyvias sveikatos stiprinimo ir prevencines priemones, gerinant visuomenės sveikatos paslaugų kokybę. Yra galimybė stebėti, kaip kinta šalies mokinių sveikatos būklė ir, remiantis objektyvia bei išsamia informacija, priimti sprendimus, kaip pagerinti mokinių sveikatą.