2022–2023 mokslo metais daugiausia mokinių lankė ugdymo įstaigas, turėdami Mokinio sveikatos pažymėjimą
2023-09-26

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus specialistai, remdamiesi Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje kaupiamais duomenimis, parengė informacinį grafiką apie 2022–2023 m. m. ugdymo įstaigas lankančių vaikų, kurie profilaktiškai pasitikrino sveikatą ir turėjo gydytojo užpildytą Mokinio sveikatos pažymėjimą, apžvalgą. 

2022–2023 m. m. 97 proc. 0–17 m. amžiaus mokinių lankė ugdymo įstaigas, turėdami užpildytą Mokinio sveikatos pažymėjimo I dalį „Sveikatos būklės įvertinimas“ (96,3 proc. – 0–6 m. amžiaus mokinių, 97,3 proc. – 7–17 m. amžiaus). Palyginus su 2021–2022 m. m., 7–17 m. amžiaus mokinių, turinčių Mokinio sveikatos pažymėjimą, dalis išaugo 12,7 proc.

Apžvelgus situaciją pagal lytį, šiek tiek daugiau 0–17 m. amžiaus berniukų turėjo Mokinio sveikatos pažymėjimą (97,4 proc.), palyginus su mergaitėmis (96,6 proc.).

Daugiausia 0–17 m. amžiaus mokinių, turinčių Mokinio sveikatos pažymėjimą, 2022–2023 m. m. nustatyta Alytaus r. sav. (99,4 proc.), Plungės r. sav. (99,4 proc.) ir Kretingos r. sav. (99,3 proc.). Mažiausia mokinių, turinčių Mokinio sveikatos pažymėjimą, dalis – Neringos sav. (88,1 proc.), Birštono sav. (94,7 proc.) ir Vilniaus m. sav. (94,9 proc.).

Daugiau informacijos žemiau infografike „Mokinių, turinčių Mokinio sveikatos pažymėjimą apžvalga, 2022–2023 mokslo metų duomenys“.

Papildomos informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos valdymo vyriausioji specialistė Ugnė Gadžijeva tel. (8 5) 206 0977, el. paštu ugne.gadzijeva@hi.lt.