Skelbiami 2019–2020 mokslo metų vaikų sveikatos duomenys
2020-12-22

Naujame informaciniame leidinyje „Vaikų sveikata 2019 m.“ pateikiami Higienos instituto specialistų apibendrinti 7–17 m. amžiaus mokinių sveikatos duomenys, sukaupti Higienos instituto tvarkomoje Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje (toliau – VSS IS) 2019–2020 mokslo metais.

Leidinyje aprašomi šalies bendrojo ugdymo mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas lankančių mokinių sveikatos rodikliai, įrašyti į Mokinio sveikatos pažymėjimą ir kaupiami VSS IS.

 

Per paskutinius ketverius mokslo metus per didelio svorio mokinių dalis išaugo 2,31 proc. 2016–2017 m. m. tokių mokinių dalis sudarė 21,26 proc., 2017–2018 m. m. 21,46 proc.,  2018–2019 m. m. – 22,15 proc., 2019–2020 m. m. – 23,57 proc. Kūno masės indekso (toliau – KMI) įvertinimas apskaičiuojamas pagal vaikams pritaikytas KMI vertinimo ribas, nustatytas kovos su nutukimu darbo grupės (International Obesity Task Force; IOTF). Pastarosios Lietuvoje oficialiai įsigaliojo 2020 m. gegužės 1 d.

2019–2020 m. m. daugiausiai 7–17 metų mokinių, turinčių antsvorio, buvo Rietavo savivaldybėje (20,2 proc.) (3,81 proc. daugiau nei  šalies vidurkis (16,39 proc.), nutukusių mokinių – Švenčionių r. savivaldybėje (10,4 proc.) (3,22 proc. daugiau nei bendrai tokių mokinių dalis Lietuvoje (6,2 proc.).

 

O mokinių fizinis pajėgumas nežymiai pagerėjo. Mokinių, priskirtų pagrindinei fizinio ugdymo grupei, dalis per ketverius mokslo metus išaugo 1,49 proc. 2016–2017 m. m. tokių mokinių dalis sudarė 94,81 proc., 2017–2018 m. m. – 95,29 proc., 2018–2019 m. m. – 95,80 proc., 2019–2020 m. m. – 96,3 proc. Pagrindinei fizinio ugdymo grupei priskiriami visiškai sveiki ar turintys nedidelių sveikatos sutrikimų (nedidelio laipsnio regos sutrikimai, netaisyklinga laikysena, funkciniai negalavimai ir pan.) mokiniai.

2019–2020 m. m. didžiausia 7–17 m. mokinių, kurie mankštinosi pagrindinėje fizinio ugdymo grupėje, dalis – Neringos sav. (99,2 proc.) (2,9 proc. daugiau nei šalies vidurkis (96,3 proc.), mažiausia tokių mokinių dalis – Anykščių r. sav. (88,9 proc.) (7,4 proc. mažiau nei šalies vidurkis (96,3 proc.).

 

Mokiniai, kurių dantys sveiki (nepažeisti ėduonies, neplombuoti ir nėra dėl ėduonies išrautų dantų) dalis per ketverius mokslo metus išaugo 2,62 proc. 2016–2017 m. m. tokių mokinių dalis sudarė 18,44 proc., 2017–2018 m. m. – 18,83 proc., 2018–2019 m. m. – 20,18 proc., 2019–2020 m. m. – 21,06 proc.

Didžiausia mokinių, kurių dantys sveiki, dalis praėjusiais mokslo metais buvo Marijampolės savivaldybėje (30,96 proc.) (9,9 proc. daugiau nei šalies vidurkis (21,06 proc.). Mažiausia dalis – Pakruojo r. savivaldybėje (9,57 proc.) (11,49 proc. mažiau nei šalies vidurkis (21,06 proc.).

 

Leidinį ,,Vaikų sveikata 2019 m.“ galite rasti Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt skyrelyje „Leidiniai“ -> „Sveikatos statistikos leidiniai“ arba atsisiųsti paspaudę šią nuorodą.

 

Papildomos informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos valdymo specialistė Ugnė Gadžijeva tel. (8 5) 206 0977, el. paštu ugne.gadzijeva@hi.lt.