Skelbiame 7–17 m. amžiaus mokinių, dalyvavusių ugdymo veikloje be apribojimų, apžvalgą
2021-03-30

Mokinio sveikatos pažymėjimo duomenimis, sukauptais Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje (VSS IS), 2019–2020 mokslo metais 89 proc. profilaktiškai sveikatą pasitikrinusių 7–17 m. amžiaus mokinių galėjo dalyvauti ugdymo veikloje be apribojimų.

Mokinys gali dalyvauti ugdymo veikloje be apribojimų, jei neserga lėtinėmis ligomis ir neturi sveikatos sutrikimų, kurie galėtų riboti mokinio dalyvavimą mokymosi procese. Šeimos ar vaikų ligų gydytojas tai pažymi elektroninėje statistinės apskaitos formoje Nr. E027-1 ,,Mokinio sveikatos pažymėjimas‘‘.

Praėjusiais mokslo metais didžiausia mokinių, dalyvavusių ugdymo veikloje be apribojimų, dalis buvo Neringos savivaldybėje (97,5 proc.), mažiausia – Utenos r. savivaldybėje (64,7 proc.). Per ketverius mokslo metus tokių mokinių dalis sumažėjo 6 proc. 2019–2020 m. m. jų dalis sudarė 89 proc., 2018–2017 m. m. – 94 proc., 2017–2016 m. m. – 94 proc. ir  2016–2017 m. m. – 95 proc. VSS IS duomenimis, 2019–2020 m. m. didžiausią mokinių, galėjusių dalyvauti ugdymo veikloje be apribojimų, dalį sudarė  9 m. amžiaus mokiniai (91 proc.), o mažiausią – 15 m. amžiaus (87 proc.).

 

Daugiau informacijos infografike „Mokinių, galinčių dalyvauti ugdymo veikloje be apribojimų, apžvalga (2019–2020 mokslo metų duomenys)“.

 

Papildomos informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos valdymo specialistė Ugnė Gadžijeva tel. (8 5) 206 0977, el. paštu ugne.gadzijeva@hi.lt.