Pristatome sveikatos rekomendacijų ugdymo veikloje apžvalgą
2022-06-30

Remiantis Higienos instituto tvarkomos Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos (toliau – VSS IS) duomenimis, 2020–2021 m. m. profilaktinio sveikatos patikrinimo metu gydytojai nustatė bendrąsias sveikatos rekomendacijas 13,2 proc. 0–6 m. vaikų, 16 proc. 7–17 m. ir 15,9 proc. 18+ m. mokinių.

Tuo atveju, kai reikalinga sveikatos rekomendacija dėl mokinio dalyvavimo ugdymo procese, profilaktinio sveikatos patikrinimo metu gydytojas pažymi vieną ar kelias bendras rekomendacijas, pateiktas statistinės elektroninės apskaitos formoje Nr. E027-1  „Mokinio sveikatos pažymėjimas“:

  • pritaikytas maitinimas;
  • pritaikyta sėdėjimo vieta;
  • vengti alergenų;
  • skubios pagalbos poreikis;

Ikimokyklinio amžiaus vaikams 2020–2021 m. m. dažniau, palyginti su vyresniais mokiniais, nustatytos bendros rekomendacijos dėl pritaikyto maitinimo (9,9 proc.) ir alergenų (12,8 proc.). Mokyklinio (7–17 m.) amžiaus mokiniams pateikta daugiau, lyginant su ikimokyklinukais, gydytojų bendrųjų rekomendacijų dėl pritaikytos sėdėjimo vietos (28,1 proc.). Daugiau buvo ir pilnamečių mokinių bendrų rekomendacijų dėl pritaikytos sėdėjimo vietos (29 proc.), žymimų taip pat kaip ir 7–17 m. vaikų.

Jeigu mokinio liga / sveikatos sutrikimas gali turėti įtakos dalyvavimui ugdymo veikloje ar dėl ligos gali prireikti skubios pagalbos poreikio, gydytojas „Mokinio sveikatos pažymėjime“ pažymi ligos / sveikatos sutrikimo TLK-10-AM kodą. Prie šio kodo jis įrašo specialias rekomendacijas ir pirmosios pagalbos priemones, susijusias su dalyvavimu ugdymo veikloje.

2020–2021 m. m. profilaktinio sveikatos patikrinimo metu specialios rekomendacijos nustatytos  7,8 proc. 0–6 m. vaikų,  12,1 proc. 7–17 m. ir 11,1 proc. 18+ m.  mokinių. Dažniausios specialiosios rekomendacijos 0–6 m. vaikams, kuriems nustatytos specialios rekomendacijos, buvo dėl kalbos išraiškos sutrikimų (9,8 proc.), kito atopinio dermatito (7 proc.) ir dominuojančios alerginės astmos (5,1 proc.). 7–17 m. mokiniams, kuriems nustatytos specialios rekomendacijos, dažniausios specialiosios rekomendacijos dėl miopijos (trumparegystės) – 14,2 proc., astigmatizmo (7,6 proc.), dominuojančios alerginės astmos (7,4 proc.). 18+ m. amžiaus mokiniams, kuriems nustatytos specialios rekomendacijos, dažniausios  specialiosios rekomendacijos dėl miopijos (trumparegystės) – 20,2 proc., astigmatizmo (6,4 proc.) ir dominuojančios alerginės astmos (4,9 proc.).

Gydytojams skirtos gairės dėl Mokinio sveikatos pažymėjimo (statistinės elektroninės apskaitos forma Nr. E027-1) pildymo prieinamos internete adresu https://www.esveikata.lt/bylos/dokumentai/Rekomendacijos%20gydytojams_d%C4%97l%20Mokinio%20sveikatos%20pa%C5%BEym%C4%97jimo.pdf.

 

Plačiau infografike „Sveikatos rekomendacijų vaikams ir pilnamečiams mokiniams, dalyvavusiems ugdymo veikloje, apžvalga  (2020–2021 mokslo metų duomenys)“.

 

Papildomos informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos valdymo specialistė Ugnė Gadžijeva tel. (8 5) 206 0977, el. paštu ugne.gadzijeva@hi.lt.