Skelbiami 2021–2022 mokslo metų ugdymo įstaigas lankiusių vaikų sveikatos duomenys
2022-12-30

Naujame informaciniame leidinyje „Mokinių sveikata 2021 m.“ skelbiami vaikų, lankančių ugdymo įstaigas (toliau – mokiniai), sveikatos rodikliai šalies mastu ir atskirose savivaldybėse, apžvelgiamas jų pokytis palyginamas su  ankstesnių mokslo metų duomenimis.

Minėti rodikliai sukaupti iš statistinės elektroninės formos Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ (toliau – Mokinio sveikatos pažymėjimas) duomenų, esančių Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje.

Leidinyje mokinių sveikatos rodikliai detalizuojami pagal 0–6 m., 7–17 m. ir 0–17 m. amžiaus grupes.

2021–2022 m. m. 85 proc. 0–17 m. amžiaus mokinių lankė ugdymo įstaigas, turėdami užpildytą Mokinio sveikatos pažymėjimo I dalį „Sveikatos būklės įvertinimas“ (85,8 proc. – 0–6 m. amžiaus mokinių, 84,6 proc. – 7–17 m. amžiaus). Mokinių (0–17 m.), kurie turi užpildytą Mokinio sveikatos pažymėjimo I dalį, dalis 2021–2022 m. m. sumažėjo 7 proc., palyginti su 2020–2021 m. m.

2020–2021 m. m. 63,4 proc. 2–17 m. amžiaus mokinių buvo normalaus kūno svorio. 2–6 m. amžiaus grupėje normalaus svorio mokinių dalis sudarė 62,8 proc., 7–17 m. amžiaus grupėje – 63,6 proc. mokinių. Per didelio svorio (antsvoris ir nutukimas) 2–17 m. mokinių dalis sudarė 20,8 proc., 2–6 m. amžiaus grupėje tokių mokinių dalis – 9,3 proc., 7–17 m. amžiaus grupėje – 24,8 proc. Per didelio svorio mokinių (2–17 m.) dalis 2021–2022 m. m. sumažėjo 1,1 proc., palyginus su 2020–2021 m. m.

2021–2022 m. m. 97,7 proc. mokinių (0–17 m.) dalyvavo ugdymo procese, priklausydami pagrindinei fizinio ugdymo grupei (99,5 proc. – 0–6 m.,  97,1 proc. – 7–17 m. mokiniai). Mokinių (0–17 m.), kurie priklausė pagrindinei fizinio ugdymo grupei, dalis 2021–2022 m. m. išaugo 0,3 proc., lyginant su 2020–2021 m. m. 

2021–2022 m. m. profilaktinio sveikatos patikrinimo metu bendros rekomendacijos nustatytos 16,1 proc. 0–17 m. amžiaus mokiniams, 14,1 proc. 0–6 m. amžiaus ir 16,9 proc. 7–17 m. amžiaus mokiniams. Mokinių (0–17 m.), kuriems nustatyta bendroji rekomendacija, dalis išaugo 0,9 proc., palyginti su 2020–2021 m. m.

Mokinio sveikatos pažymėjime gydytojas, nurodydamas specialią rekomendaciją, parenka reikiamą ligos / sutrikimo TLK-10-AM kodą ir suveda papildomą informaciją dėl specialios rekomendacijos taikymo. 2021–2022 m. m. profilaktinio sveikatos patikrinimo metu 16,9 proc. 0–17 m. amžiaus mokinių (14,1 proc. 0–6 m. amžiaus mokinių, 16,9 proc. 7–17 m. amžiaus mokinių) nustatytos specialios rekomendacijos (liga / sveikatos sutrikimas TLK-10-AM kodas), kurių gali prireikti dalyvaujant ugdymo veikloje. Mokinių (0–17 m.), kuriems nustatytos specialiosios rekomendacijos, dalis, išaugo 0,6 proc., lyginant su 2020–2021 m. m.

Apžvelgus dantų būklę, matoma, kad geriausi rodikliai mokinių, turinčių sveikus dantis, 0–6 m. amžiaus grupėje – 60,65 proc. 7–17 m. amžiaus grupėje tokių mokinių dalis sudarė 22,73 proc., 0–17 m. – 34,71 proc. Mokinių (0–17 m.), kurių dantys sveiki, dalis išaugo 2,2 proc., palyginti su 2020–2021 m. m.

Leidinį ,,Mokinių sveikata 2021 m.“ galite rasti Higienos instituto interneto svetainės https://hi.lt/ skyrelyje „Leidiniai“-> „Sveikatos statistikos leidiniai“ arba atsiųsti paspaudę šią nuorodą.

Daugiau informacijos apie VSS IS skelbiama interneto portale http://vssis.hi.lt.

Papildomos informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos valdymo vyriausioji specialistė Ugnė Gadžijeva tel. (8 5) 206 0977, el. paštu ugne.gadzijeva@hi.lt.