Teisinė informacija

 

VSS IS nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V- 780 „Dėl vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo”

Informacinės sistemos valdytojas – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Informacinės sistemos pagrindinis tvarkytojas – Higienos institutas

Kiti Informacinės sistemos tvarkytojai – savivaldybių visuomenės sveikatos biurai.

Informacinės sistemos tikslai  Informacinių technologijų priemonėmis statistikos tikslais centralizuotai valdyti duomenis apie vaikų sveikatą ir rizikos veiksnius.

Duomenų teikėjai  Registrų centras, Švietimo informacinių technologijų centras, Valstybinės ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Higienos instituto Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registras.

 

Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-952 (atsiųsti)

(tvarkos aprašo 1 priedas „Prašymas dėl Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos naudotojo paskyros sukūrimo“ word)

(tvarkos aprašo 2 priedas „Prašymas dėl Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos naudotojo paskyros panaikinimo“ word)

Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-1082 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 8 d. įsakymo Nr.  V-1399 redakcija) (atsiųsti)

(taisyklių priedas „Pasižadėjimas saugoti Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje tvarkomų asmens ir kitų  duomenų paslaptį, laikytis duomenų saugos reikalavimų“ word)

Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-1082 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 8 d. įsakymo Nr.  V-1399 redakcija)   (atsiųsti)

Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-1082 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 8 d. įsakymo Nr.  V-1399 redakcija)   (atsiųsti)